Проекти - 2011 г.

Укрепване на добивната каверна на рудно тяло "Т" в подземен меден рудник Бор в Р. Сърбия

Мероприятия: Направа 80 и 120 тонни въжени анкери, армировъчни работи , пръскан бетон, доставка и монтаж на КИС.

Възложител: RTB BOR

Период: 2011Статус: незавършен

виж още

Триетажна жилищна сграда- София

Мероприятия: Набиване на стоманени профили IPE 24, торкретиране по заварени мрежи върху пилоти, торкретиране по двойни мрежи върху земни откоси, анкериране с инж.анкери IBO R32N

Възложител: "Прим Билд" ООД

Период: 10.2011Статус: завършен

виж още

Строителен изкоп - 7,50 м , кв. "Красно село" - гр. София

Мероприятия: Набиване на стоманени профили IPE 24 x 12м, анкериране с инж.анкери IBO R32N, торкретиране върху пилоти

Възложител: "К Строй " ЕООД

Период: 08.2011 г. Статус: завършен

виж още

Укрепване портален участък и основна изработка 495 на рудник Флуорид -Чипровци

Мероприятия: Направа пръскан бетон, мрежи и скални анкери, оформяне откоси и тунелна част.

Възложител: "България Флуорит" ЕООД

Период: 07.2011 г.Статус: завършен

виж още

Строителен изкоп- ул. " Ген. Щерю Атанасов"- София

Мероприятия: Укрепване на изкоп чрез изпълняване на пилоти и анкери R32S

Възложител: "Бояна Парк Резиденс" ЕООД

Период: 07.2011 г. Статус: завършен

виж още

Южна дъга на Околовръстен път

Мероприятия: Доставка и монтаж на 50 броя шпунтини GU7-600 с дължина 7м

Възложител: ГБС - Инфраструктурно строителство АД

Период: 07.2011 г.Статус: завършен

виж още

Отбивен тунел на язовир "Душанци"

Мероприятия: Изпълнение на противофилтрационни мероприятия с полиуретанова смола и инжекционни работи с водоциментни разтвори

Възложител: "Аурубис България" АД

Период: 05.2011 г. Статус: завършен

виж още

Проекти - 2011 г.